HOME | Contact/Privacy | Links

***

 

 

Origin of the name LIESJE.
Etymology of the name LIESJE.
Meaning of the baby name LIESJE.

  

LIESJE.  Dutch form of Lisa (q.v.), a pet form of Liesbeth (q.v.), meaning "to whom God (is) an oath."

... Elisabeth wordt vereerd, wil hij ook wel "laten voor hetgeen het is," en op deze wijze voortredeneerend, komt hij tot het besluit, dat "een boerenmeid" [waarom ook niet een uit de stad?]  "Elisabeth gedoopt, wel Betje, liefst Bette, en in de stad "Bet, maar nooit Liesje, nog minder Lise of Lieschen" wordt genoemd, welke bewering eindigt met een schalksche zinspeling op... "Hans und Lieschen."  Ici je jette ma langue aux chiens!  Van welken naam mag Lijsje dan wel een verkorting zijn, indien het geen verkorting is van Elisabeth?... Ah! daar ligt juist op mijn schrijftafel een boekje getiteld:  Nomina propria Hollandorum accommodata nominibus Sanctorum, qui in Ecclesia celebrantur: adjunctis plerumque eorundem festis, Antwerpen, en Amsterdam 1684, misschien zal dit ons eenige terechtwijzing geven.  Inderdaad, daar staat het:  "Lijsjen, Elizabeth, 4 jul. 19 nov."  Indien er dus bij den schrijver van dit boek ook niet "iets van Sint-Anne" heeft ondergeloopen, schijnt de naam Lijsje toch wel inderdaad van Elisabeth afkomstig te zijn, eveneens als Liesje, Lise, Lisa en het schalksche Lieschen. (De Navorscher, Van Someren, v.42, 1892).

***


More Names

A-Z Baby Names

Girl Names
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
 
Boy Names
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z


***

***

  

 

***

Web Design Copyrighted 20000-names.com