HOME | Contact/Privacy | Links

***

 

 

Origin of the name BUKUROSHE.
Etymology of the name BUKUROSHE.
Meaning of the baby name BUKUROSHE.

  

BUKUROSHE.  Albanian pet name derived from the vocabulary word bukuroshe, meaning "babe."

Kɛnga e Rakisɛ
(Popullore, nga MBLETA e Mitkos)

Kush pi verɛn e rakinɛ
Me njɛ tra e ka shtɛpinɛ.
Moj rakí, moj bukuroshe,
Mɛ pɛrpjék qoshe mɛ qoshe!
Moj rakí djers' e kazanit
Seç i bɛn zinxhír filxhanit!
Moj rakia nɛ filxhán,
Kush tɛ pí bɛhet Sulltán.
(The Adriatic Review, for Sept. 1918)

***


More Names

A-Z Baby Names

Girl Names
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
 
Boy Names
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z


***

***

  

 

***

Web Design Copyrighted 20000-names.com