HOME | Contact/Privacy | Links

***

 

 

Origin of the name ABRAHAMINA.
Etymology of the name ABRAHAMINA.
Meaning of the baby name ABRAHAMINA.

  

ABRAHAMINA.  A feminine form of Abraham, meaning "father of a multitude."  In use by the Dutch.

Abrahamina. Found as a female name. Conf. N. Q. 5th S. vii. 317. Formed from Abraham. (Praenomina, Charnock, 1882)

165 Hier leit begr. Abrahamina van der Boor, dogter van Abraham van der Boor, sterft 24 Dec. 1727. (De Nederlandsche leeuw: Maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, 1895).

Den 31sten Augustus 1814 was hij gehuwd met Abrahamina van der Meulen, en reeds in het volgende jaar verloor hij haar in het kraambedde door den dood. (Biographisch woordenboek der Nederlanden, Aa, 1854)

***


More Names

A-Z Baby Names

Girl Names
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
 
Boy Names
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z


***

***

  

 

***

Web Design Copyrighted 20000-names.com